اسامى كسانى كه در حمله اول شهید شدند
توسط : bahaar88
 مرحوم محدث قمى  در منتهى الامال فرموده: این بزرگواران عبارتند از:
1 - نعیم بن عجلان، وى برادر نعمان بن عجلان است كه از اصحاب امیرالمومنین (علیه السلام) و عامل آن حضرت بر بحرین و عمان بود.
2 - عمران بن كعب بن حارث الاشجعى‏
3 - حنظلة بن عمرو شیبانى‏
4 - قاسط بن زهیر
5 - مقسط بن زهیر كه برادر قاسط بوده.
مرحوم شیخ در رجال نام پدر ایشان را عبدالله ضبط كرده نه زهیر.
6 - كنانة بن عتیق تغلبى كه از ابطال و قراء و عباد كوفه بشمار مى ‏رفت.
7 - عمرو بن ضبیعه بن قیس، وى سوارى شجاع و دلیر بود.
گویند وى اول با عمر سعد بود و بعدا در انصار امام حسین (علیه السلام) داخل گردید.
8 - ضرغامة بن مالك تغلبى‏
بعضى گفته‏اند كه او بعد از نماز ظهر به مبارزت بیرون شد و شهید گردید.
9 - عامر بن مسلم العبدى‏
10 - سالم، وى مولاى عامر بن مسلم بود و هر دو از شیعیان بصره بودند.
11 - سیف بن مالك العبدى، بعضى گفته‏اند كه وى بعد از ظهر به مبارزت بیرون گردید و شهید شد.
12 - ادهم بن امیه.
13 - یزید بن ثبیط، این چهار نفر اخیر جملگى بیارى امام (علیه السلام) آمدند كه جملگى در حمله اول شهید شدند.
14 - عبدالرحمن بن عبدالله الارحبى الهمدانى، وى همان كسى است كه اهل كوفه او را با قیس بن مسهر بسوى امام حسین در مكه فرستادند كه حامل كاغذها بود، روز دوازدهم ماه رمضان بود كه خدمت آن حضرت رسیدند.
15 - جباب بن عامر التمیمى ، وى از شیعیان كوفه است كه با مسلم بیعت نمود و پس از جفا كردن كوفیان با مسلم وى به قصد خدمت امام حسین (علیه السلام) حركت كرد و در بین راه به آن حضرت ملحق شد.
16 - عمرو الجندعى، ابن شهر آشوب او را از مقتولین در حمله اولى شمرده ولى برخى از اهل سیر گفته‏اند كه او مجروح روى زمین افتاده بود و ضربتى سخت بر سر او رسیده بود، قوم او وى را از معركه بیرون بردند و مدت یكسال مریض و صاحب فراش بود و در سر سال وفات كرد.
17 - حُلاس (با حاء بدون نقطه بر وزن غراب) بن عمرو الازدى‏
18 - نعمان بن عمرو، وى برادر حلاس است، این دو برادر اهل كوفه بوده و هر دو از اصحاب امیرالمومنین (علیه السلام) بوده بلكه حلاس از سرهنگان لشگر آن حضرت در كوفه بوده است.
19 - سوار بن ابى عمیر، وى در حمله اول مجروج در میان كشته گان افتاد او را اسیر كردند و بنزد عمر سعد بردند عمر خواست او را بكشد، قومش شفاعت او را كرده و بدین ترتیب جان سالم بدر برد ولى بحال اسیرى و مجروح بود تا ششماه و پس از آن وفات كرد.
20 - موقع بن ثمامه، وى نیز در حمله اول مجروح در میان كشته گان افتاد و قومش او را به كوفه بردند و مخفى كردند، ابن زیاد مطلع شد فرستاد تا او را بكشند قوم او از بنى اسد شفاعتش كردند او را نكشت ولى در قید آهنش نمود و او را به زاره كه موضعى است در عمان فرستاد، موقع از زحمت جراحتها مریض بود تا یكسال پس از آن در همان زاره وفات فرموده است.
21 - عمار بن سلامة الدالانى الهمدانى، وى از اصحاب امیرالمومنین (علیه السلام) و از مجاهدین در خدمتش بوده.
22 - زاهر مولى عمرو بن الحمق جد محمد بن سنان است وى در سنه شصت به حج مشرف شد و به شرف مصاحبت حضرت سیدالشهداء نائل گردید و در خدمتش بود تا در روز عاشوراء در حمله اول شهید گشت.
23 - جبله بن على الشیبانى وى از شجاعان كوفه بود.
24 - مسعود بن الحجاج التیمى ‏
25 - عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج وى و پدرش از شجاعان و معروفین بودند، ایندو با ابن سعد آمده بودند در ایامى  كه جنگ واقع نشده بود آمدند خدمت امام حسین (علیه السلام) سلام كنند پس سعادت شامل حالشان شد خدمت آن جناب ماندند تا در حمله اول شهید گشتند.
26 - زهیر بن بشرالخثعمى ‏
27 - عمار بن حسان بن شریح الطائى وى از شیعیان و مخلصین بوده و با حضرت امام حسین (علیه السلام) از مكه مصاحبت كرده تا كربلاء و پدرش حسان از اصحاب امیرالمومنین (علیه السلام) بود و در صفین در ركاب آن حضرت شهید شد.
28 - مسلم بن كثیر ازدى كوفى تابعى، گویند از اصحاب امیرالمومنین (علیه السلام) بوده و در ركاب آن حضرت در بعضى از حروب زخمى  به پایش رسیده بود و خدمت سیدالشهداء (علیه السلام) از كوفه به كربلاء مشرف شد و روز عاشوراء در حمله اول شهید گردید.
29 - زهیر بن سلیم ازدى، وى از بزرگوارانى است كه در شب عاشوراء به اردوى كیوان شكوه ملحق شد.
30 - عبدالله بن یزید ثبیط
31 - عبیدالله بن یزید ثبیط
32 - جندب بن حجیر كندى خولانى، وى از اصحاب امیرالمومنین (علیه السلام) بوده‏
33 - جنادة بن كعب انصارى، وى از مكه با اهل و عیال خود در خدمت امام حسین (علیه السلام) بود.
34 - سالم بن عمرو
35 - قاسم بن حبیب ازدى‏
36 - بكر بن حى التیمى ‏
37 - جوین بن مالك التیمى .
38 - امیة بن سعد الطائى‏
39 - عبدالله بن بشر كه از مشاهیر شجاعان بود
40 - بشر بن عمرو
41 - حجاج بن بدر بصرى، وى حامل كتاب مسعود بن عمرو بود كه از بصره خدمت امام (علیه السلام) رسید.
42 - قعنب بن عمرو نمرى بصرى‏
43 - عائذ بن مجمع بن عبدالله عائذى‏
علاوه بر این اشخاص ده نفر از غلامان امام حسین (علیه السلام) و دو نفر از غلامان امیرالمومنین (علیه السلام) نیز در این حمله شهید شدند ایشان عبارت بودند از:
44 - اسلم بن عمرو، وى كاتب امام (علیه السلام) بود.
45 - قارب بن عبدالله دئلى، مادر وى كنیز امام (علیه السلام) بود
46 - منجح بن سهم، وى غلام امام حسن (علیه السلام) بود كه با فرزندان آنجناب به كربلاء آمد و شهید شد.
47 - سعد بن الحرث، وى غلام امیرالمومنین (علیه السلام) بود.
48 - نصر بن ابى نیزر، وى غلام امیرالمومنین بود و پدرش در نخلستان امیرالمومنین (علیه السلام) كار مى ‏كرد.
49 - حرث بن بنهان، وى غلام حضرت حمزه سیدالشهداء بود.
50 - اشعث بن سعد
51 - قیس بن ربیع‏
52 - سعد بن ربیع‏
53 - عبدالله بن ابى دجانه‏
54 - محمد بن مقداد
55 - سلیمان‏
56 - كرش بن زهیر.

نام کتاب: مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه‏
نام نویسنده: مرحوم آیت الله سید محمد جواد ذهنى تهرانى (ره)

دوشنبه 18/10/1391 - 9:32
پسندیدم 0
UserName
x