مبارزه نمودن شیر بیشه شجاعت حر بن یزید ریاحى علیه الرحمه بین دو لشگر و شهادت آن نامدار
توسط : bahaar88

 پس از آنكه فرزند برومند جناب حر به درجه رفیعه شهادت رسید آن دلاور با اخلاص با دلى مشحون از خون در مقابل سلطان عالمین آمد سر تعظیم فرود آورد اذن جهاد گرفت، امام (علیه السلام) به او رخصت داد وى روانه میدان شد و در اینحال زبانحالش این بود:
شعر

كنون نوبت كارزار من است به كین پسر كارزارى كنم
خزان پسر شد بهار من است كه اندر جهان یادگارى كنم

ارباب مقاتل گفته‏اند:
در روز عاشوراء میان اصحاب باوفاى امام حسین (علیه السلام) شجاع و دلاورى به مثل حر بن یزید ریاحى نبود آن شیر فرزانه در میدان كربلاء چنان رشادتى از خود نشان داد كه عقلها را حیران نمود.
در ترجمه وى گفته‏اند:
وى سپهسالار پسر زیاد بود و بر تمام ابطال و ناموران كوفه و شام برترى داشت و چنان شجاع و دلیر بود كه یك تنه با هزار سوار مقابل بود بارى آن عالى مقدار پس از گرفتن اذن از سلطان كربلاء خود را به دو دانگه میدان رساند و طرید نبرد چنان بجا آورد كه هوش از سر هر دو لشگر پرید سپس رجزى خواند كه ابوالمفاخر در ترجمه‏اش آن را چنین به نظم آورده:
شعر

منم شیر دل، حر مردم رباى منم شیر و شمشیر بران بدست
كمر بسته پیش ولى خداى كه دارد بر شیر و شمشیر پاى

نام کتاب: مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه‏
نام نویسنده: مرحوم آیت الله سید محمد جواد ذهنى تهرانى (ره)

دوشنبه 18/10/1391 - 9:3
پسندیدم 0
UserName
x