آسیب های بنیان خانواده
توسط : ya mahdi10


اگر در جامعه ای خانواده سالم باشد و زن و شوهر حقوق یکدیگر را رعایت کنند و در همه مسایل زندگی مشاور و شریک هم باشند، فرزندان هم روح و روان سالم خواهند داشت.

جامعه ای که بنیان خانواده ها در آن سالم باشد، پیکره ی سالمی دارد. جامعه ی بدون خانواده، جامعه آشفته است.

جامعه ای است که عقاید، افكار، اخلاق و اعتقاد به نسل بعد به درستی منتقل نمی شود.

خانواده در اسلام یعنی محل سکونت دو انسان که آرامش روح و روانی داشته باشند و با صفا و صمیمیت زندگی کنند.

خانواده ی خوب، خانواده ای است که زن و شوهر با هم مهربان باشند، با وفا و صمیمی باشند، به یکدیگر محبّت و عشق بورزند و رعایت حال یکدیگر را کنند و نسبت به فرزندی که به دنیا می آورند، احساس مسئوولیت کنند.

فرزندانی که در خانوادههای سالم روحی و روانی و اعتقادی بزرگ می شوند دارای صفات خوب، شجاع، با فکر، با احساس، با محبّت، با جرئت در تصمیم گیری، نجیب و خیرخواه و باایمان هستند.

فرزندان این خانواده?ها موجب انتقال فرهنگ و تمدن سالم با رعایت اصول اسلامی می شوند.

آسیب های جدی بنیان خانواده :

1ـ الگو قرار ندادن ائمه مصومین (ع) و دستورات اسلامی در تشکیل و حفظ بنیان خانواده .

2ـ زن و مرد در زندگی خود را شریک و دوست و همراه هم ندانند و گاهی از نظر عاطفی، اخلاقی، جنسی، یا مالی یكدیگر را تأمین نکنند.

3ـ وجود فاصله طبقاتی، تحصیلی ، مذهبی، اقتصادی و زیبایی بین زوج ها، یک آسیب جدی است .

پیامبر اعظم(ص) فرمودند: کسی که دخترش را به شخص بی دینی شوهر دهد، روزی هزار بار لعنت بر او نازل

می شود.

4ـ تأثیرپذیری خانواده ها از فرهنگ باطل غرب

5ـ تناقض بین تربیت دینی با تربیت امروزی

معمولاً پدر و مادر فرزند را به رعایت اصول اعتقادی سفارش می کنند؛ ولی گاه در جامعه و در میان دوستان و در فیلم ها ضد آن را

می بیند و گاهی از دوستان و همسالان می شنود که ضد ارزش ها را جایگزین ارزش ها می کند.

***

* برای سالم سازی نهاد خانواده و جامعه همه دست اندرکاران فرهنگ عمومی به ویژه رسانه ملی باید فضایی ایجاد کنند که مردم در آن به سوی استحکام بنیان خانواده تشویق شوند و از هرگونه الگوپذیری ضد دینی پرهیز کنند.

در قرآن کریم سوره فرقان آیه 74 آمده است: پروردگارا ! به ما از سوی همسران و فرزندانمان ، روشنی چشم عطا کن و ما را پیشوای پرهیزگاران

قرار ده.

تهیه كننده: جمیله

مهدوی نیا
دوشنبه 18/10/1391 - 0:42
پسندیدم 0
UserName
x