هشت نكته از امیر المؤمنین علی (ع)
توسط : ya mahdi10
دو چیز را فراموش مكن خدا را ، مرگ را ؛ امّا دو چیزرا فراموش بكن: به كسی كه خوبی كردی و كسی كه به تو بدی كرده است.

امّا چهار چیز دیگر :

1-در مجلسی كه وارد شدی، زبان نگهدار

2-در سفره ای كه حاضر شدی، شكم نگهدار

3- وقتی به خانه ای وارد شدی، چشم نگهدار

4-به وقت نمازخواندن، دل نگهدار

سلام وصلوات به روان پاك چهارده معصوم علیه السلام .

تلخیص از كتاب راز شكوفایی محمدمصطفی سید شبستری
دوشنبه 18/10/1391 - 0:41
پسندیدم 0
UserName
x