چیزهای بدتری هم هست
توسط : m66
باید باور کنیم

تنهایی

تلخ‌ترین بلای بودن نیست

چیزهای بدتری هم هست

روزهای خسته‌ای

که در خلوت خانه پیر می شوی

و سال‌هایی

که ثانیه به ثانیه از سر گذشته است

تازه

تازه پی می بریم

که تنهایی

تلخ‌ترین بلای بودن نیست

چیزهای بدتری هم هست :

دیر آمدن

دیر آمدن

 


 

                 "   چارلز بوکوفسکی  "

يکشنبه 17/10/1391 - 9:28
پسندیدم 0
UserName