دلم چه می شود !
توسط : m66

از تمام رازو رمزهای عشق


جز همین سه حرف


جز همین سه حرف ساده ی میان تهی


چیز دیگری سرم نمی شود


ولی...


راستی


دلم چه می شود  !

 

 

 

                "  قیصر امین پور "

يکشنبه 17/10/1391 - 9:27
پسندیدم 0
UserName