كوشش كنيد معنويت را تقويت كنيد در بين اين ملت . با معنويت است كه شما مي توانيد استقلال خودتان را حفظ
توسط : praiser
كوشش كنيد معنويت را تقويت كنيد در بين اين ملت . با معنويت است كه شما مي توانيد استقلال خودتان را حفظ كنيد و به مراتب كمال برسيد. امام خميني (ره)
سه شنبه 20/3/1382 - 0:9
پسندیدم 0
UserName