سخنرانی حاج اقا فاطمی نیا
توسط : *ارغوان*

 یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه

مطالب زیر خلاصه ای است که به زبان خودم از سخنرانی حاج اقا نوشتم :

صفات عالیه را در خودتون زیاد کنید.

اخلاقیات خودتون رو از ااخلاق خدا بگیرید.

خدا ستار العیوبه .تو هم همین طور باش. عیوب دیگران رو بپوشان . خوبی های طرف مقابل رو بیشتر  ببین.

بشر عکس خدا عمل می کنه خوبی های دیگران را نمی بینه تازه چند تا بدی هم به انها اضافه می کند.

مگس ها اگه در یه جایی گل باشه و در همون جا الودگی و کثافت باشد راست می رود روی الودگی مینشیند .ذاتش همین طور است. اما زنبور هیچ وقت این کارو نمی کنه راست میره میشنیه روی گل.

ادم هایی که مگس مانند هستند فقط بدی هارو می بینند اما ادم هایی که مانند زنبور هستند فقط خوبی هارو می بینند.اخر کارشون هم مثل اخر کار زنبور که عسل میشه و شفا هر دردی ، حرف های اونها ، اعمال اونها هم شفا میشه برای دیگران.

 

 

دوشنبه 13/9/1391 - 11:8
پسندیدم 0
UserName