اوضاع من خوب نيست. دختر تحويل نمي گيره. با دست ÷س ميزنه با ÷ا ÷يش ولي بلاخره قاپشو ميزنم فعلا
توسط :
اوضاع من خوب نيست.
دختر تحويل نمي گيره.
با دست ÷س ميزنه با ÷ا ÷يش
ولي بلاخره قاپشو ميزنم
فعلا
دوشنبه 19/3/1382 - 21:56
پسندیدم 0
UserName