منزلگه عشاق
توسط : mahdiazizi001
 
 
منزلگه عشاق دل آگاه حسین است
بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است
از مردم گمراه جهان راه مجویید
نزدیکترین راه به الله حسین است 
يکشنبه 28/8/1391 - 1:9
پسندیدم 0
UserName