قلب سرخ تو
توسط : mahdiazizi001

دل من باز هم بهانه میگیرد
قلب سرخ تو را نشانه میگیرد
آسمان دلم بارانیست
چشمهایم هوای گریه میگیرد
گشته ام کوچه های شهرم را
شاید از تو نشانی تازه میگیرد
آفتابم چهره افشا کن
حرفهایم بوی شکوه میگیرد
شاید آن روز که سهراب نوشت:
تا شقایق هست زندگی باید کرد...
خبری از دل پر درد گل یاس نداشت.
باید اینطور نوشت:
هر گلی هم باشد ...
چه شقایق چه گل پیچک و یاس
تا نیاید مهدی
زندگی دشوار است
يکشنبه 28/8/1391 - 0:54
پسندیدم 0
UserName