رنگ عشق...
توسط : گردباد
در و دیوار دنیا رنگی است؛ رنگ عشق...
خدا جهان را رنگ كرده است؛ رنگ عشق...
و این رنگ همیشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد.
از هر طرف که بگذری، لباست به گوشه‌ای خواهد گرفت و رنگی خواهی شد...
اما کاش چندان هم محتاط نباشی؛ شاد باش و بی‌پروا بگذر، که خدا کسی را بیشتر دوست دارد که لباسش رنگی‌تر است...
دوشنبه 30/5/1391 - 19:3
پسندیدم 0
UserName
x