عزیز زهرا
توسط : گردباد

لاله ها در اوج آسمان می خوانند تورا

می دانم که ندایشان را پاسخ خواهی داد

و چه بی ادعا سر به آسمان بلند میکنند تمام نرگس ها

و چه پر غرور است گل مریم وقتی زیر سایه گل نرگس می نشیند

عزیز زهرا , دلهایی بی قرار تو اند که نغمه های شبانه یشان دعای فرج است

نه به خاطر روسیاهانی چو من , نه , برای کم کردن فاصله هایی که این دلهای عاشق تو را زندانی خود کرده...

بیا مهدی جان , کم کن این فاصله ها را تا بنگری که یک جهان منتظر دیدن رخ ماه توست

دوشنبه 30/5/1391 - 18:58
پسندیدم 0
UserName
x