امام مهربونی ها
توسط : گردباد

آمدم ای شاه پناهم بده... خط امانی ز گناهم بده

ای حرمت ملجأ درماندگان... دور مران از در و راهم بده...

دوشنبه 30/5/1391 - 18:57
پسندیدم 0
UserName
x