خوشبختی
توسط : گردباد
خوشبختی همین در کنار هم بودن‌هاست
همین دوست داشتن‌هاست
درآغوش گرفتن‌هاست
خوشبختی همین لحظه‌های ماست،
همین ثانیه‌هایی‌ست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ایم!!
دوشنبه 30/5/1391 - 18:44
پسندیدم 0
UserName
x