هرگز بازنمی‌گردد...
توسط : گردباد

تصویرهای زیادی را به خاطر بسپار،
بسیار بخند،
و به گونه‌ای دوست داشته باش که انگار هرگز زخمی برنداشته‌ای!
زیرا که هر دقیقه‌ای که با اندوه می‌گذرانی، شصت ثانیه شادی‌ست که هرگز بازنمی‌گردد...

دوشنبه 30/5/1391 - 18:32
پسندیدم 0
UserName
x