عمر......
توسط : گردباد

تو متولد میشوی  اذان به استقبالت می آید

 

           وآن هنگام که مردی نماز بدرقه راهت خواهد بود!

وعمر تو تنها مجالی است از یک اذان تا اقامه نماز..

چه کوتاه است این عمر.. وچه کم هستند توشه برگیرندگان!

دوشنبه 30/5/1391 - 17:13
پسندیدم 0
UserName
x