یاابوالفضل در كدام شهرها كاربرد عملی دارد؟
توسط : mojtaba1095

واژه ای است که:

اصفهانیها هنگام ورود مهمان...

اردبیلی ها برای بلند کردن اجسام سنگین...

شیرازیها موقع سر کار رفتن...

و لرها از آن در پیچها به جای ترمز استفاده می کنند...

چهارشنبه 25/5/1391 - 18:39
پسندیدم 0
UserName