حکایت سقف خانه
توسط : arefe60

 

شخصی خانه ای به كرایه گرفته بود. چوب های سقف آن بسیار صدا می كرد.

صاحب خانه را خبر دادند تا مگر مرمتش كنند.

او پاسخ گفت: چوب های سقف ذكر خداوند می كنند.

گفت: نیك است اما می ترسم كه این ذكر به سجود بینجامد!

رساله ی دلگشا عبید زاکانی

شنبه 14/5/1391 - 9:55
پسندیدم 6
UserName