من نه انم
توسط : mahsa_abi

من نه انم كه زبونی كشم از چرخ فلك!

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد...

يکشنبه 1/5/1391 - 13:57
پسندیدم 0
UserName