رمضان ماه خالق و مخلوق
توسط : rashidcels

رمضان ماه خالق و مخلوق

ماه رحمت ماهه ماه

 

انگار داره میاد

انگار دوباره چشام اشکای بارونی رمضانو میخواد

انگار میخواد بره به مهمونی

دعا ءکنه بشه کمی خودمونی

ماه خدا ماه صفا ماه وفا

ماه کلک رفتو دوباره شد ماه دعاء

ما هممون مثل همیم

روزا که از خواب پا میشیم نقاب به صورت میزنیم

یه روز میشیم زنگی زنگ

روز دیگه رومی روم

یه روز مث غریبه ها خدا رو از یاد میبریم

شعاره این ماه اینه,

اگر شاهی اگر درویش

اگر مستی اگر پستی

 اگر بودی اگر هستی

اگر آلت هر دستی

اگر بیچارهای هستی

اگر نالان اگر عریان

اگر شاد و اگر گریان

منم من را رها کن از همین الان

بگو یاحق تویی هرکس تویی سودای مظلومان تویی از همه کس کس تر

امیدوارم همه آماده این میهمانی بزرگ باشند

خدائی عجب ماهه ماهیه...

 

(حسین اقلیمیا

جمعه 30/4/1391 - 5:38
پسندیدم 0
UserName