مراقب بعضی یک ها باشیم
توسط : azam45

گاهی با یک قطره ، لیوانی لبریز می شود

گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام می گردد

گاهی با یک کلمه ، یك انسان نابود می شود

گاهی با یک بی مهری ، دلی می شکند

مراقب بعضی یک ها باشیم
 !!
در حالی که ناچیزند ، همه چیزند
يکشنبه 14/3/1391 - 18:31
پسندیدم 1
UserName