وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ
توسط : azam45
وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِخداوند در سوره "تین"(انجیر) به این میوه قسم خورده است و دانشمنداندین‌پژوه می‌گویند، احتمالاً علت آن است که انجیر، یکی از میوه‌های همه چیزتمام است و کلکسیونی از املاح و ویتامین‌ها دارد؛لذا مورد توجه خاص قرآنقرار گرفته است.اما این سوگند، ویژگی ظریف دیگری هم در بر دارد که موجب مسلمان شدن یکتیم تحقیقاتی ژاپنی شده است. قصه از این‌جا شروع شد که یک گروه پژوهشیژاپنی، در بین مواد خوراکی به دنبال منبع پروتئین خاصی بودند که به میزانکم، درمغز انسان و حیوانات تولید می‌شود. این پروتئین، کاهش دهندهکلسترول خون ومسئول تقویت قلب و شجاعت انسان است و بازتولیدش بعد از ۶۰سالگی تعطیل می‌شود.ژاپنی‌ها فهمیدند این ماده فقط در انجیر و زیتون موجود است و برای تأمینآن، باید انجیر و زیتون را به نسبت یک به هفت مصرف کرد.بعد از ارائه این نتیجه یکی از قرآن پژوهان مصری نامه‌ای به این تیمتحقیقاتی می‌نویسد و اعلام می‌کند که در کتاب مقدس مسلمانان، خداوند بهانجیر و زیتون در کنار هم قسم خورده. نام انجیر فقط یک بار و نام زیتوننیز هفت بار در قرآن آمده است.
يکشنبه 14/3/1391 - 17:44
پسندیدم 0
UserName