رودخانه سنگی
توسط : covert
پروژه رودخانه سنگی، توسط "جان پیاسکی" در نیویورک طراحی و اجرا شده است. معمار این پروژه به خاطر خلق این اثر موفق به دریافت لوح افتخار از انجمن معماران منظر آمریکا (ASAL) شده است.

پیاسکی درمورد پروژة رودخانه سنگی اینگونه توضیح می دهد، هدف من از ابتدا این بود که این پیاده رو و یا به عبارتی (رودخانة سنگی) در هماهنگی کامل با طبیعت اطراف باشد تا حس هم جوشی با طبیعت را به رهگذر منتقل کند. در حقیقت این پروژه به دنبال ایجاد یک زبان مشترک ما بین فرهنگ و بستر طبیعت است.

همچنین این پروژه در جنگل اجرا شده است ، برای در کنار هم قرار دادن سنگ ها و حمل و نقل آنها ،زمان و انرژی زیادی صرف کردم و سعی کردم که رودخانة سنگی به دیواره سنگی متصل باشد تا هماهنگی مناسبی با محیط اطراف ایجاد شود. می توان با صراحت می‌توانم با صراحت اذعان کنم که این مسیر سنگی خود نوعی مجسمه‌سازی است.

شنبه 16/2/1391 - 3:41
پسندیدم 0
UserName