جالب و خواندنی
توسط : daryayemavvag

یک سوسک حمام می تواند 9 روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد.

جمعه 15/2/1391 - 11:17
پسندیدم 0
UserName