حسين زمين پيما هر سيگار 20 دقيقه از عمر را كم ميكند
توسط : kallepofaki
حسين زمين پيما
هر سيگار 20 دقيقه از عمر را كم ميكند
سه شنبه 13/3/1382 - 21:35
پسندیدم 0
UserName