عشق
توسط : shermineh
عشق، مانند آب است، می توانی در میان دستانت قایمش کنی ولی یک روز دستانت را باز می کنی. می بینی همه آن چکیده بی آنکه بفهمی دستت پر از خاطرست.

«شکسپیر
جمعه 7/11/1390 - 0:4
پسندیدم 0
UserName