« دعای رفع گرفتاری »
توسط : moradyzade

« دعای رفع گرفتاری »

 

علامه لاهیجانی انصاری روزی از آقای میرزا علی قاضی طباطبائی پرسیدند که در مواقع اضطرارو گرفتاری چه در امور دنیوی و یا در امور اخروی و بن بست کارها به چه ذکری مشغول شویم تا گشایش یابد؟

در جواب فرمودند : پس از 5 بار صلوات و قرائت آیة الکرسی

در دل خود بدون آوردن به زبان بسیار بگو :

 

« اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التی تجعل فیها من تشاء »

 

بار پروردگارا! مرا در حصن و پناهگاه خود و در جوشن و زره محکمت قرار بده که در آن هر کس را که بخواهی قرار می دهی تا گشایش یابد.

 

پنج شنبه 15/10/1390 - 6:43
پسندیدم 0
UserName