از خيالتان خلوتگاهي در بيابان بسازيد پيش از آنكه خانه اي در ميان ديواره هاي شهر بنا كنيد. جبران خليل
توسط : rad
از خيالتان خلوتگاهي در بيابان بسازيد پيش از آنكه خانه اي در ميان ديواره هاي شهر بنا كنيد. جبران خليل جبران
دوشنبه 19/3/1382 - 19:26
پسندیدم 0
UserName