عاشقانه
توسط : moslem36

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی

                                  کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی
 

پنج شنبه 26/8/1390 - 17:13
پسندیدم 0
UserName