مضرات قلیان
توسط : bahaar88

مضرات قلیان

غلظت بالاتر فلزات سنگین و مواد سمی در قلیان نسبت به سیگار

متخصص پزشک اجتماعی گفت: احتمال کم وزنی نوزاد در زنان بارداری که خود یا همسرشان قلیان می‌کشند، بیشتراست.

نوذر نخعی،درباره مضرات قلیان گفت: بخشی از مضرات قلیان جسمی است به طوری که یک ساعت قلیان کشیدن معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار، دود وارد ریه‌ها  می‌کند؛ ضرر دوم روانی است به طوری که بسیاری از معتادان به سایر مواد مخدراز مصرف قلیان شروع می کنند ودر ضرراجتماعی مصرف آن در تفریح گاه‌ها، چهره زشتی به مناظر می دهد.

وی افزود: در تحقیقاتی که در دانشگاه آمریکایی بیروت به دود قلیان انجام شده است ثابت شده که غلظت بسیاری از فلزات سنگین و مواد سمی در واحد حجم  قلیان حتی از سیگار بیشتر است.

نخعی خاطرنشان کرد: تصور نادرست بر این است که چون دود قلیان از آب رد می  شودپس بسیاری ازمواد سمی آن گرفته می شود درحالیکه دراین تحقیق پس از از آنکه دود قلیان را از آب رد کردند به این نتیجه رسیدند که ترکیباتی همچون تنیکوتین و ار (ماده سرطان‌زای سیگار) با سیگار تفاوت چندانی ندارد و غلظت فلزات سنگینی همچون آرسنیک و سرب به مراتب بیشتر است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: در پژوهشی که با همکاری who( سازمان جهانی بهداشت) در جنوب غرب کشور انجام شد به این نتیجه رسیدیم که احتمال کم وزنی نوزاد در خانم های بارداری که خود یا همسرشان قلیان می کشند بیشتراست.

چهارشنبه 25/8/1390 - 17:51
پسندیدم 0
UserName