گذر زمان
ویلیام شکسپیر:

گذشت زمان بر آن ها که منتظر می مانند بسیار کند،

بر آنها که می هراسند بسیار تند،

بر آنها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی،

و بر آنها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است.

اما، برآنها که عشق می ورزند،

                         زمان  را آغاز و پایانی نیست.

يکشنبه 22/8/1390 - 0:18
پسندیدم 0
UserName