زرتشت....
توسط : mahsa_abi

کوچک باش و عاشق که عشق می داند ایین بزرگ بودنت را....!

بگذار عشق خاصیت تو باشد 

نه رابطه خاص تو با کسی....!

 

زرتشت

چهارشنبه 18/8/1390 - 21:39
پسندیدم 0
UserName