قانون دنیا
توسط : mahsa_abi
ما در دنیایی زندگی میکنیم که دویدن سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن حق کسانی است که نمی دوند....
چهارشنبه 18/8/1390 - 21:37
پسندیدم 0
UserName