دل درد دارم

آی دلم درد میکنه بدجورم درد میکنه البته این دلم نه اون دلم

همون جایی که قلبم جزئی از اونه

خدا جون فردا عرفه است و من  بازم مثه سال قبل جا میمونم از دعای عرفه

خدایا دلم درد میکنه، گرفته بدجورم گرفته هم دلم از تو گرفته با این تقویم و سال ساختنت هم دلم از خودم گرفته با این کلاس برداشتنم هم از روزگار دلم گرفته که خوشش میاد الکی انگشت تو چشم من بکنه و اشکمو دربیاره آخه چرا من باید سه سال متوالی از دعا عرفه و اعمالش عقب بمونم اونم بخاطر درسو دانشگاه و کلاس

خدایا دلم میخواست میشد از کلاسا بزنم برم توی یه مسجد برا خوند دعای عرفه خداجونم تو هم سه ساله با من شوخیت گرفته هرچی مراسم دعا و عزداریو خلاصه هرچی هست انداختی صاف تو موقعیتایی که نمیتونم شرکت کنم خدا جون اخه به بزرگیت قسم خو منم دل دارم دلم میخواد تو این مراسما باشم

بزرگیتو شکر خوشت میاد اشکمون دربیاد دیگه باشه لامشکل تو هم به گریه من بخند بلکه اینجوری دلت از دست من شاد بشه

هی روزگار

يکشنبه 15/8/1390 - 1:5
پسندیدم 0
UserName