حسرت

دلم گرفته خیلی بدجورم گرفته

چی میشد اگر وقتی یه ...(واژه ای براش پیدا نکردم) خیلی دوست داری میتونستی بیانش کنی 

چرا نمیتونم بگم که دوسش دارم چرا نمیتونم داد بزنم 

نمیدونم چرا میترسم حتی میترسم بهش فکر کنم خودت کمکم کن که داد بزنم  بگم که چقدر دوستت دارم

کمکم کن 

.

.

.

میخام داد بزنم میخام همه بدونن چقدر دوستت دارم

 

خدا جونم خیلی دوستت دارم...

بازم نشد

باز باید تو حسرت گفتنش بمونم

يکشنبه 15/8/1390 - 0:50
پسندیدم 0
UserName