هر ...
توسط : statisticumz
هر زیبایی و شكوه در این دنیا، تنها با اندیشه یا عاطفه ی درون یك انسان پدید می اید. هر آنچه امروز می بینیم و نسلهای گذشته آن را ساخته اند، پیش از پدید آمدن، یك اندیشه در ذهن مردی یا یك انگیزه در قلب زنی بوده است.((جبران خلیل جبران))
پنج شنبه 21/7/1390 - 13:49
پسندیدم 0
UserName