کلمه ای نیست

هیچ

میان من و تو

این ( واو ) حرف بی ربطی است ...

پنج شنبه 7/7/1390 - 9:17
پسندیدم 0
UserName