معماهای مشخصات نهج البلاغه
توسط : cristalebulury

1. نهج البلاغه دارای چند خطبه می‌باشد؟
نهج‌البلاغه دارای 241 خطبه می‌باشد.
2. نهج البلاغه دارای چند نامه می‌باشد؟
نهج‌البلاغه دارای 79 نامه می‌باشد.
3. نهج البلاغه دارای چند حكمت می‌باشد؟
نهج‌البلاغه دارای 480 حكمت می‌باشد.
4. طولانی‌ترین خطبه كدام است؟
طولانی‌ترین خطبه، خطبه 192 می‌باشد كه به خطبه قاصعه مشهور است.
5. كوتاهترین خطبه كدام است؟
كوتاهترین خطبه، خطبه 61 نهج‌البلاغه است، كه در مورد خوارج می‌باشد(لا تقاتلوا الخوارج ...)
6. طولانی‌ترین نامه كدام است؟
طولانی‌ترین نامه، نامه53 است، كه مشهور به عهدنامه مالك اشتر می‌باشد.
7. كوتاهترین نامه كدام است؟
كوتاهترین نامه، نامه 79 است كه خطاب به فرماندهان لشكرها می باشد.
8. طولانی‌ترین حكمت كدام است؟
طولانی‌ترین حكمت، حكمت 147 می‌باشد كه خطاب به كمیل بن زیاد نخعی فرموده است.
9. كوتاهترین حكمت كدام است؟
كوتاهترین حكمت، حكمت 187 می‌باشد كه درباره كوچ كردن از دنیا است. «الرحیل و شیك» كوچ كردن(از دنیا) نزدیك است! و حكمت 418 كه درباره صبر و بردباری می‌باشد«الحلم عشیره» حلم و بردباری قوم و عشیره است.
10. نهج البلاغه توسط چه كسی جمع آوری شده است؟
نهج‌البلاغه توسط سید ابوالحسن محمدبن حسین الطاهر المناقب مشهور به سید رضی(رحمه الله علیه) جمع‌آوری شده است.
11. جمع آوری نهج البلاغه در چه سالی و چه ماهی به اتمام رسیده است؟
جمع آوری نهج‌البلاغه در ماه رجب سال 400 ه.ق به اتمام رسیده است.
12. آخرین جمله نهج البلاغه درباره چه موضوعی می‌باشد؟
آخرین جمله نهج‌البلاغه درباره دوست می‌باشد كه می‌فرماید: «اذا احتشم المؤمن اخاه فقد فارقه».
به خشم آوردن و شرمنده ساختن دوست مقدمه جدایی از دوست است.
13. یكی از صفات حسنه‌ای كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در اكثر خطبه ها به آن توصیه كرده و بر امام جمعه لازم است آن را در خطبه‌های نماز جمعه سفارش كند، كدام است؟
در اكثر خطبه‌ها حضرت علی ـ علیه السلام ـ به «تقوی» كه مانع انجام همه گناهان است اشاره كرده است.
14. نام قرآن چند بار در نهج البلاغه تكرار شده است؟
نام«قرآن» 41 بار در نهج‌البلاغه ذكر شده است. (توضیح اینكه مراد فقط كلمه قرآن است) البته در نهج‌البلاغه ازقرآن تعبیرات دیگری شده است مثلا «كتاب»، «كتاب الله»، «كتابه» و غیره.
15. عمده‌ترین بخشهای نهج البلاغه بر چه عنصری پایه‌ریزی شده است؟
موعظه از مجموع 241 خطبه نهج‌البلاغه 86 خطبه موعظه و یا لااقل مشتمل بر یك سلسله مواعظ است مانند خطبه 176 كه با جمله «انتفعوا ببیان الله» آغاز می‌شود و خطبه 192 كه به خطبه قاصعه و خطبه 193 كه به خطبه متقین معروف است. و از مجموع 79 نامه در نهج‌البلاغه، 25 نامه تماما موعظه و یا متضمن جمله‌هایی در نصیحت و اندرز و موعظه است. مانند اندرز نامه آن حضرت به فرزند عزیزش امام مجتبی ـ علیه السلام ـ كه نامه 31 می‌باشد و فرمان معروف آن حضرت به مالك اشتر كه طولانی ترین نامه‌ها است(نامه 53) و نامه 45 كه همان نامه معروف آن حضرت به عثمان بن حنیف والی بصره است. و از مجموع 480 حكمت موجود در نهج البلاغه تماما مشتمل بر پند، اندرز و نصیحت و موعظه می‌باشد.
16. چند آیه قرآن در نهج البلاغه آمده است؟
87 آیه از 43 سوره.
17. در نهج البلاغه چند حدیث نبوی ذكر شده است؟
16 حدیث.

http://www.lailatolgadr.ir

سه شنبه 29/6/1390 - 6:17
پسندیدم 0
UserName