قران وتأثیر آن برجنین و مادر
توسط : malinaz

باتوجه به توضیحات بالا می توانید اثرات صوت قرآن برجنین ومادر را حدس بزنید با این حال به طور خلاصه بیان می کنم.


*        مایع آمنیوتیک جنین را در رحم مادر احاطه کرده است و این مایع از مولکول های آب تشکیل شده است صوت قرآن بر سلول های آب اثر گذاشته ونظم وچینشی هماهنگ به مولکولهای آب می دهد.


*        مغز جنین وسلول های عصبی درماه سوم تشکیل می شود:


v      صوت قرآن باعث نظم وهماهنگی سلول های مغز می شود.


v      تأثیر آرامبخشی قرآن وکاهش اضطراب صوت قرآن باعث می شود کودکانی آرام و سربه زیر داشته باشیم.


v      یکی از فاکتورهای مهم در تقویت حافظه و باهوشی حفظ قرآن و گوش دادن به صوت قرآن است.اگر می خواهید فرزندانی باهوش و حافظ قرآن داشته باشید قرآن بخوانید یا به صوت آن گوش کنید مطمین باشید جنین شما هم می شنود. ویک راه حل ساده شب ها که می خوابید با استفاده از موبایلتون یا یک ظبط صوت کوچک بالا سرتون بگذارید و بخوابید جنین صوت قرآن را می شنود ،ولی به مضرات امواج موبایل برمادر و جنین توجه داشته باشید موبایل نزدیک مادر نباشد.صدای آن را کم کنید به طوری که فقط شنیده شود و مزاحم خواب مادر واحیاناِّپدر نشود.


*        باتوجه به خاصیت آرام بخشی قرآن صوت قرآن باعث کاهش تنش و استرس مادر در دوران حاملگی و بعد ازآن می شود.و بیماری افسردگی بعد از زایمان را کاهش می دهد.دوشنبه 21/6/1390 - 9:43
پسندیدم 0
UserName