جملات زیبا درباره حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام
توسط : allahomma

به نام خدا

جملات زیبا درباره حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام

- نویسنده مسیحی عرب جرج جرداق :

در نظر من، فرزند ابوطالب نخستین مرد عرب بود که با روح کلی یار و همنشین بود؛ علی شهید عظمت خود شد؛ او در حالی جان سپرد که نماز را در میان دو لب داشت، او با دلی سرشار از عشق خدا درگذشت. هرگز تازیان قدر و مقام راستین وی را نشناختند تا آنکه از همسایگان پارسی آنان مردمی برخاستند که میان گوهر و سنگریزه فرق می‏نهادند.
( صوت العدالة الانسانیة 5 / 1222.)

======== 

- جرج جرداق گوید: علی‏ بن ابی‏طالب مسلمان زاده شد، زیرا تولد و بالندگی او از معدن رسول خدا بود و آفرینش و فطرتش از ذات آن حضرت سرچشمه می‏گرفت؛ وانگهی موقعیتی که علی در آن شرایط آنچه را که از روح و حقیقت اسلام در سرشت او نهفته‏بود اظهار نمود نظیر موقعیت دیگران نبود و به موجبات زندگی مربوط نبود، زیرا اسلام علی عمیق‏تر از آن بود که به ضرورتهای ارتباط با موقعیتها وابسته باشد، زیرا اسلام از روح او سرچشمه می‏گرفت همان‏گونه که اشیا از معادن خود و آبها از سرچشمه‏های خود جریان می‏یابند.
( الامام علی صوت العدالة الانسانیة 1 / 63.)

========

-   جرج جرداق گوید:پس از ضربت خوردن علی علیه السلام طوفان هیجان و شورش از در و دیوار عالم می‏وزید و همه خواهان انتقام بودند مگر چهره گشاده پسر ابی‏طالب که آثاری از انتقام در آن دیده ‏نمی‏شد و اشاره به حبس هم نداشت، زیرا همه عیادت‏ کنندگان در خانه امام ایستاده و دردمند و گریه‏ کنان از خدا می‏خواستند که به امیرمؤمنان رحم آورد و او را شفا بخشد تا درد مردم آرام گیرد، و همگی بر ابن‏ ملجم یورش برده و او را دستگیر کرده‏ بودند، اما هنگامی که او را خدمت امام آوردند، امام فرمود: غذای خوب به او دهید و بستر نرم برایش بگسترید.
( الامام علی صوت العدالة الانسانیة 4 / 1004.) 

منبع:http://foshtom.persianblog.ir/ 

دوشنبه 14/6/1390 - 22:58
پسندیدم 0
UserName