روز آخر

به نام حضرت دوست

روز آخر چقدر عرفانیست

چشمهایم, عجیب, بارانیست

عطر جنت تمام شد, افسوس, آخرین لحظه های مهمانیست...ع

ید فطر پیشاپیش مبارک

سه شنبه 8/6/1390 - 12:10
پسندیدم 0
UserName