سخنانی از «ارد بزرگ»
توسط : movafaq
آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود .

بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند
! .

آنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود
.


برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این  زیباترین آورد زندگی است
.

آنکه فکر می کند با گذشتن از زندگی خویش می تواند همه را دلشاد دارد و مخالفی هم نداشته باشد ! سخت در اشتباه است
.

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است
.
 
نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .

ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد


.
اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد .

 

يکشنبه 6/6/1390 - 11:26
پسندیدم 0
UserName
x