آرماگدون
توسط : alirazi1
برای اینكه آرماگدون ( دره ی مجدو ) را بهتر بشناسید با ما همراه باشید براى این كه به دره مجدو برویم، از تل آویو حدود 55 مایل به طرف شمال سفر ‏می كنیم. به محلى مى‏رسیم كه در 20 مایــلى جنوب - جنوب شرقى حیفا، قرار دارد و فاصله آن از دریاى مدیترانه، حدود 15 مایل است . فاصله كوتاهى تا یك تل یا پــشته كوچك، پیاده طى مى‏كنیم. این تپه‏اى است مصنوعى، كه از لایه‏هاى مختلف یا برجا مانده از گیاهان و جانوران و یا جامعه‏هاى باستانى كهن پوشیده شده استزمانى در اینجا یك شهر قدیمى كنعانى قرار داشته است. ما در لبه جنوبى فضاى بزرگ گسترده

و هموار دشت اسدرالون  قرار داریم، كه در كتاب مقدس «دره جزرال» هم گفته شده است .

در زمانهاى قدیم مجدو شهر بسیار مهمى بود. این شهر در محل تقاطع دو جاده مهم  استراتژیك نظامى  و كاروان  رو  قـــرار داشت. جاده ماریس، یعنى جاده باستانى ساحلى، كه مصر را از راه مجدو، به دمشق و مشرق مربوط مى‏ساخت، از این دره مى‏گذشت . برخى از تاریخ نویسان اعتقاد دارند، كه در اینجا بیش از هر جاى دیگر جهان ، جنگ روى داده است . فاتحان كهن همیشه مى‏گفتند ، هر فرماندهى كه مجدو را داشته باشد ، در برابر همه مهاجمان پایدارى مى‏كند . شما در صحیفه یوشع بن نون (باب 12، آیه 21) مى‏خوانید كه چگونه یوشع و اسراییلیان، در اینجا كنعانیان را شكست دادند. و در «كتاب داوران» باب چهارم و پنجم مى‏خوانید كه دو قرن پس از آن نیروهاى اسراییلى در زیر فرماندهى دبوره و باراق، در نبردى بر سیسرا سردار كنعانیان چیره شدند . نزدیك به پایان نخستین جنگ جهانى ، در سال  1918، نیز ژنرال انگلیسى آلن بى ،  درست در همین جا در مجدّو، به پیروزى قاطعى بر تركها دست یافت .شما همین اسم - یعنى مجدّو - را بگیرید ، كلمه عبرى هار ، یعنى كوه را به آن اضافه كنید. این دو كلمه به شما هارمجدّو را مى‏دهد، كه ما هارمجدّون ترجمه مى‏كنیم . این میدان نبردى است كه همه ملتها در آن درگیر مى‏شوند. این آخرین نبرد میان نیروهاى نیكى و نیكوكارى به رهبرى مرد آسمانی ( امام زمان (عج) ، مسیح ، سوشیانت ) و نیروهاى شیطانى به رهبرى دجال خواهد بود . یوحنای پیش گو در كتاب مكاشفه ی خود می نویسد : «و بلدان امتها خراب شد... و هر جزیره گریخت و كوهها نایاب گشت» و بعد مى‏افزاید : « خداوند همه چیز را درباره آینده مى‏داند. هیچ چیز را از او گریزى نیست. خداوند از همان آغاز مى‏داند، چه كسى به هاویه خواهد رفت و چه كسى دقیقا نخواهد رفت. هنگامى كه خداوند قانون را نازل كرد، دقیقا مى‏دانست كدام انسان قادر به رعایت آن نخواهد بود » و ادامه مى‏دهد : « یك ارتش 200 میلیونى شرقى در طى یك سال به سمت غرب به حركت درمى آید. این ارتش به حركت درمى آید و در تغییر مكان خود پرجمعیت ‏ترین ناحیه‏هاى جهان را پیش از رسیدن به رودخانه فرات، ویران خواهد ساخت » باب 16 مكاشفه به ما مى‏گوید كه رودخانه فرات خشك خواهد شد ، و این به پادشاهان مشرق زمین ، مشرقیان ، اجازه خواهد داد كه سرزمین اسراییل را درنوردند .  شاید با خودتون می گین كه امروز هیچ پادشاهی در شرق رود فرات نیست ، اما باید بگم كه شما می توانید پادشاه را به معنی رهبران و سران یك ملت بگیرید . این پادشاهان - یا رهبران - تمامى ربع مسكون ، بزرگترین ارتش تاریخ جهان را درست به اینجا ، به مجدّو مى‏آورند .در بعضی از پیش گویی ها آمده كه فرشته ای پیاله ی خود را بر نهر عظیم فرات می ریزد و آبش خشك می شود تا راه ارتش بزرگ كه پادشاهانی كه از شرق آفتاب می آیند از بستر آن باز شود .در مكاشفه ی یوحنا در مورد ( وحش ) سخن به میان آمده ؛ وحش، یعنى اینكه اتحاد نیرومندى از ملت هاى اروپایى و گروهى از ملت ها كه در آخرین روزها به پا خواهند خاست، به وجود خواهد آمد. حالا ما مى‏دانیم كه داریم در عهد آخرالزمان زندگى مى‏كنیم. زیرا پیدایش اتحاد نیرومند ملت هاى اروپایى را دیده‏ایم - و این همان چیزى است كه ما جامعه اقتصادى اروپا یا بازار مشترك مى‏نامیم. با مطالعه این پیش‏گویى، ما مى‏توانیم به چشم ببینیم كه خداوند همه این رویدادها را از پیش خبر داده است .در باب سى و هشتم و سى و نهم صحیفه حزقیال نبى  یك جنگ هسته‏اى توصیف شده است. سپس مى‏گوید: «باران هاى سیل آسا و تگرگ سخت آتش و گوگرد، تكان هاى سختى در زمین پدید خواهند آورد، كوه ها سرنگون خواهد شد و صخره‏ها خواهد افتاد و جمیع حصارهاى زمین منهدم خواهد گردید، رویارو «در برابر هر گونه وحشت» .  امكان ندارد كه حزقیال نبى ، به چیز دیگرى جز مبادله سلاح هاى تاكتیكى هسته‏اى، اشاره كرده باشد .این مطلب را در آیه دوازدهم باب چهاردهم كتاب زكریاى نبى بخوانید ، كه مى‏گوید:  گوشت ایشان در حالتى كه بر پایهاى خود ایستاده‏اند ، كاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید، و زبان ایشان در دهانشان كاهیده خواهد گشت . از پیش گویی های دیگر چنینی بر می آید كه آن قدرخون ریخته می شود كه تا 200 مایل خون تا به دهانه ی اسبان بالا می آیدو البته بیش تر این كشتگان یهودی هستند و به عنوان دلیل، آیه دوازدهم باب سى و نهم كتاب حزقیال نبى را نقل مى‏كنم : و خاندان اسراییل مدت هفت ماه ایشان را دفن خواهند كرد تا زمین از وجودشان پاك گردد .پیروز این نبرد بزرگ همان مرد آسمانی ( امام زمان (عج) ، مسیح ، سوشیانت ) خواهد بود و همه در برابر خدای او سجده خواهند كرد و به یك دین واحد می پیوندند .
يکشنبه 6/6/1390 - 11:10
پسندیدم 0
UserName
x