ناپدید شدن نشانه های وجود قدیمی ترین ذرات جهان
توسط : iran59
دانشمندان در برخورد دهنده بزرگ هادرون پس از ناپدید شدن سیگنالهایی که امید داشتند آنها را به سوی کشف بوزون هیگز راهنمایی کند، گره ای جدید را در روند کشف این ذرات مرموز گزارش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه گذشته فیزیکدانان سرن اعلام کردند سیگنالهایی در اطلاعات خود مشاهده کرده اند که می تواند اولین نشانه ها از ذرات بوزون هیگز به شمار رود. اما اکنون "گوئیدو تونللی" سخنگوی آشکارساز CMS در سرن می گوید: ما هیچ مدرک قابل توجهی که بتواند نشاندهنده یک کشف بزرگ باشد را مشاهده نمی کنیم.

در صورت کشف بوزون هیگز دانشمندان امیدوارند این ذرات بتوانند به آنها در درک چگونگی ایجاد جرم در مواد کمک کرده و درک آنها را از مدل استاندارد فیزیک که در دهه 1970 مطرح شده است افزایش دهند.

ماه گذشته دو آشکارساز در برخورد دهنده بزرگ هادرون موفق به شناسایی سیگنالهایی شد که نشان می دادند ذرات هیگز جرمی بین 120 تا 140 گیگا الکترون ولت دارند. اما اکنون فیزیکدانان اعلام کرده اند این سیگنالها در شرایطی ضعیف تر شده اند که هنوز وجود ذرات هیگز به اثبات نرسیده اند.

بر اساس گزارش بی بی سی، "سرجیو برتولوچی" مدیر تحقیقات سرن روز دوشنبه 22 آگوست 2011 اعلام کرد طی 12 ماه آینده اکتشافات در این آزمایشگاه به قطعیت خواهند رسید. در صورتی که ذرات هیگز وجود داشته باشند آزمایشهای برخورد دهنده بزرگ هادرون آنها را به زودی خواهد یافت و در صورتی که وجود نداشته باشند، عدم وجود آنها در فیزیک جدید مطرح خواهد شد.

يکشنبه 6/6/1390 - 8:59
پسندیدم 0
UserName
x