من كه میدانم
توسط : boarae
 

...من که میدانم شبی عمرم به پایان می رسد...

 

 

...نوبت خاموشی من سهل واسان می رسد...

 

...من که می دانم که تا سرگرم بزم و مستی ام...

 

...مرگ ویرانگر چه بی رحم وشتابان می رسد...

 

...من که می دانم به دنیا اعتباری نیست...

 

...بین مرگ و ادمی قول و قراری نیست...

 

...من که می دانم اجل ناخوانده وبیدادگر...

 

...سرزده می اید و راه فراری نیست...

يکشنبه 6/6/1390 - 8:57
پسندیدم 0
UserName
x