.....
توسط : عافی
 
(●̮̮̃̃) (•̮̮̃•̃) (-̮̮̃-̃) (̮̮̃•̃) (̯͡͡๏) (-̮̮̮̮̃̃•̃)

 
 

اگر از نرگس چشمت بلور اشک جاری شد ، دعا بنما مرا شاید دعای دوست با اثر باشد

 
يکشنبه 6/6/1390 - 6:13
پسندیدم 0
UserName
x