متن استعفای جابز
به گزارش ایتنا به نفل از سی‌نت، متن استعفای جابز بدین شرح است:

استیو جابز 

هیئت مدیره اپل و جامعه اپل:

تا امروز همیشه گفته بودم اگر روزی بیاید که من نتوانم بیشتر با وظایف و انتظاراتم به عنوان مدیرعامل اپل باشم، ابتدا به شما اطلاع می‌دهم. متاسفانه، آن روز آمده است.

من بدین‌وسیله به عنوان مدیرعامل اپل استعفا می‌دهم. در صورت موافقت هیئت مدیره، به عنوان رئیس هیات مدیره اپل، گرداننده و یک کارمند ساده در اپل خدمت خواهم کرد.

برای موفق شدن در رسیدن به اهدافمان من به شدت توصیه می‌کنم تیم کوک را به عنوان مدیرعامل انتخاب نماییم.

من معتقدم که درخشان ترین و خلاق ترین روزهای اپل پیش روست، و من مشتاقانه منتظرم تا در نقش جدید خود به موفقیت اپل کمک کنم و این موفقیت را نظاره کنم.

من بهترین برخی از بهترین دوستان زندگی‌ام را در اپل پیدا کردم و از همه شما به خاطر سال‌های زیادی که در کنار شما کار کردم متشکرم.

استیو
يکشنبه 6/6/1390 - 3:45
پسندیدم 0
UserName
x