خداوندا
توسط : mmb1381
اللّهم صَلِّ علَی كَهْفِ الْحَصین وَ غِیاثِ الْمضْطَرِّ الْمسْتَكین حجّتِكَ وَ كَلِمَتِكَ النّاموس الأكْبَر الإمام الْمَهْدیِّ الْمنْتَظَر حجّةِابْن‌الْحَسَن‌الْعَسْكَریّ صَلَواة اللهِ وَ سَلامه عَلَیه اَللّهمّ عَجِّلْ فَرَجَه وَ سَهِّلْ مَخْرَجَه وَاجْعَلْنا مِنْ اَنْصارهِ وَ اَعْوانِهِ وَ الْفائِزینَ بِلِقائِهِ نگارا! جسمت از جان آفریدند /ز كفر زلفت ایمان آفریدند جمال یوسف مصرى شنیدى؟ / تو را خوبى دو چندان آفریدند / ز باغ عارضت یك گل بچیدند / بهشت جاودان زان آفریدند / غبارى از سر كوى تو برخاست / وزان خاك، آب حیوان آفریدند / غمت خون دل صاحبدلان ریخت / وزان خون، لعل و مرجان آفریدند / سراپایم فدایت باد و جان هم / كه سر تا پایت از جان آفریدند / ندانم با تو یك دم چون توان بود؟ / كه صد دیوت نگهبان آفریدند / دمادم چند نوشم دُرد دردت؟ / مرا خود مست و حیران آفریدند / ز عشق تو عراقى را دمى هست كزان دم روى انسان آفریدند / این منم در جستجوی تو سرا پا اشتیاق / فاصله بین منو تو از جنون تا اشتیاق / تو مقام حیرتی با هفت وادی فاصله / من جنون یونسم با هفت دریا اشتیاق / تو هرات فطرتی من میبد شوریدگی / می نویسم شرح آیات تو را با اشتیاق / مظهر تفصیلی قرآن ناطق مصطفی / معنی اجمالی یاسین و طه اشتیاق / شور ابراهیم را شمشیر معنی می کند / واژه ها لالند از تو صیف حتی اشتیاق / آتش زرتشت و موسی در دو سو افروخته / یکسر از خوارزم تا صحرای سینا اشتیاق / بس که عشق آباد هستی را دویدم یک نفس / جای پایم می رمد صحرا به صحرا اشتیاق / فاصله زان سوی جوی مولیان روح من / تا سمرقند نگاهت صد بخارا اشتیاق / موج جیحون غزل تا ماوراءالنهر شعر / میبرد این شاعر دیوانه را با اشتیاق / ...
يکشنبه 6/6/1390 - 0:16
پسندیدم 0
UserName
x