سیرت
هر كه در سیرت و رفتار پیشینیان بنگرد، یادآور می شود كه تا چه اندازه از همت مردان باز مانده است.((همدون قصار))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:20
پسندیدم 0
UserName